Нормална големина на буквите Зголеми ги буквите Зголеми ги буквите Испечати ја оваа страница

23.05.2015 год. - ШУМА од А.Н.Островски во режија на Драгана Таневска

23.05.2015 година
ШУМА од А.Н.Островски
во режија на Драгана Таневска

Цената е 100 денари.
50 денари е за лица до 29 години,
Бесплатни билети за пензионери и за лица до 18 години и лица кои имале статус на дете без родители како и за
студентите секој четврток во месецот.

 

Новости

13 - та РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И ИГРИ

Во Струмица на ден 02.06.2015 година, во организација на Сојузот на Здруженија на Пензионери на Македонија, во НЦУ...

СИМФОНИСКИ КОНЦЕРТ- МАКЕДОНСКА ФИЛХАРМОНИЈА, 21.05.15 ГОД.

Почитувани, на 21.05.2015 година во НЦУК Антон Панов, Македонската Филхармонија ќе одржи СИМФОНИСКИ КОНЦЕРТ. В...

Годишен концерт на ООМУ Боро Џони

Ве известуваме, дека на ден 19.05.2015 година, ООУМ Боро Џони ќе го одржи својот годишен концерт. По тој повод ве по...